Việt Web Hosting

We Create Affordable Websites for Small Businesses

Get Adobe Flash player

We have 198 guests and no members online

40008 Website Với Sổ Hẹn Trên Mạng Cho Nail Salon

PrintEmail
Giá: $575.00 Để Mở Website và Hosting $30.00/Năm

Sales price $605.00
Price / kg:
Screenshot (267)
Screenshot (268)
Screenshot (269)
Screenshot (270)
Screenshot (271)
Screenshot (272)
Description

 

Demo - Thử Website

     Demo username: demo     Demo password: guest (cho Sổ Hẹn Trên Mạng)

 

OPERATIONAL | CREATING

  • Send, accept and reject invitations
  • Set alarms and reminders
  • Set recurrence for events and create exceptions
  • Conflict management and warnings
  • Copy / Print functions
  • Add users / contacts from address book as participants
  • Book resources to events
  • Get automatic email notifications
Nội Dung

Website Với Sổ Hẹn

Trên Mạng Cho Nails Salon

Online Appointment
     * Khách hàng của quý khách co thể tự đặc hẹn trên mạng bấc cứ lúc nào
Social Media
Dynamic Website & Mobile Friendly
     * Website với tốc độ nhanh và thân thiện với điện thoại di động thời nay
     * Chủ nhân của website có thể log in và chỉnh đốn menu bất cứ lúc nào
     * Trang web có thể xem được bình thường trên điện thoại di động
Social Media
Phần Đăng Menu
     * Quý khách có thể chỉnh đốn giá cả trong menu bất cứ lúc nào
Social Media
Phần Đăng Coupon
     * Tự đăng coupon bất cứ lúc nào
Social Media
Phần Để Upload Hình Ảnh
     * Khách hàng và chủ nhân có thể upload hình ảnh lên website
 
Social Media
Trang Cho Giờ Giấc và Bản Đồ
     * Có thể thai đỏi giờ giấc dể dàng
Social Media
Trang Nói Về Nội Dung Của Tiệm
     * Trang kể tốm tắt về tiệm
Social Media
Đăng Vào Trang Đầu Của Major Search Engines
     * Hiện giờ rất nhiều người dùng Google và Bing để tìm kiếm tiệm
Social MediaSocial MediaSocial Media  Social Media  Social Media
Social Media

Rating & Reviews (khách đánh giá doanh nghiệp)

     * Giúp đưa reviews tốt lên trên và tăng cắp bậc
 
Social Media
Social Media

Social Media

     * Kết nối vào social media sẽ giúp doanh nghiệp được phổ biến thêm

Social MediaSocial Media  Pinterest  Social Media  Social Media  Social Media

Social Media
Giá Để Cất Website Rất Thấp
     * Giá này quý khách chỉ trả một lần $575.00
Social Media
Giá Rẻ Cho Hosting Mỗi Năm
     * Việt Web Hosting sẻ giử website trên mạng $30.00
Social Media

 

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.