Việt Web Hosting

We Create Affordable Websites for Small Businesses

Get Adobe Flash player

We have 196 guests and no members online

50005 Website Thường Cho Nail Supply

PrintEmail
Giá: $150.00 để mở website và hosting $20.00/Năm

Sales price $170.00
Price / kg:
Screenshot (322)
Screenshot (323)
Screenshot (324)
Screenshot (325)
Description

Demo - Thử Website

Nội Dung
 Website Thường Cho
Nail Supply
Dynamic Website & Mobile Friendly
     * Website với tốc độ nhanh và thân thiện với điện thoại di động thời nay
     * Chủ nhân của website có thể log in và chỉnh đốn menu bất cứ lúc nào
     * Trang web có thể xem được bình thường trên điện thoại di động
Social Media
Phần Đăng Menu
     * Quý khách có thể chỉnh đốn giá cả trong menu bất cứ lúc nào
Social Media
Phần Đăng Coupon
     * Tự đăng coupon bất cứ lúc nào
Social Media
Phần Để Upload Hình Ảnh
     * Khách hàng và chủ nhân có thể upload hình ảnh lên website
 
Social Media
Trang Cho Giờ Giấc và Bản Đồ
     * Có thể thai đỏi giờ giấc dể dàng
Social Media
Trang Nói Về Nội Dung Của Tiệm
     * Trang kể tốm tắt về tiệm
Social Media
Đăng Vào Trang Đầu Của Major Search Engines
     * Hiện giờ rất nhiều người dùng Google và Bing để tìm kiếm tiệm
Social MediaSocial MediaSocial Media  Social Media  Social Media
Social Media

Rating & Reviews (khách đánh giá doanh nghiệp)

     * Giúp đưa reviews tốt lên trên và tăng cắp bậc
 
Social Media
Social Media

Social Media

     * Kết nối vào social media sẽ giúp doanh nghiệp được phổ biến thêm

Social MediaSocial Media  Pinterest  Social Media  Social Media  Social Media

Social Media
Giá Để Cất Website Rất Thấp
     * Giá này quý khách chỉ trả một lần $150.00
Social Media
Giá Rẻ Cho Hosting Mỗi Năm
     * Việt Web Hosting sẻ giử website trên mạng $20.00
Social Media

 

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.